สถานที่ สวดมนต์ข้ามปี 2559 ไหว้พระ แก้ปีชง

สถานที่สวดมนต์ข้ามปี 2559 ภายในกรุงเทพ

วัดศรีบุญเรือง บางกะปิ กรุงเทพฯ
 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 1 มกราคม 2559

วัดสังข์กระจาย เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 1 มกราคม 2559

ยุวพุทธิกสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 1 มกราคม 2559 


วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 1 มกราคม 2559

ไหว้พระ 9 วัด: วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

การทำบุญ ไหว้พระ ขอพร เพื่อเป็นสิริมงคล ที่วัดไตรมิตรฯ แห่งนี้ มีคติ ความเชื่อว่า เพื่อ "ร่ำรวยเงินทอง ชีวิตมั่นคง"

การสักการะบูชา  สักการะ พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร พระพุทธรูปทองคำ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ พระสุโขทัยไตรมิตร

พระมหามณฑปฯ ประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ประกอบด้วย

ไหว้พระ 9 วัด: วัดอินทรวิหาร

วัดอินทรวิหารการทำบุญ ไหว้พระ ขอพร เพื่อเป็นสิริมงคล ที่วัดอินทรวิหาร สักการะ หลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก มีความสูง 16 วา กว้าง 5 วา 2 ศอก ซึ่งนับเป็นพระพุทธรูปยืนทรงบาตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก, วิหารพระแม่กวนอิมอวโลกิเตศวร, รูปปั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

บทสวด พระคาถาชินบัญชร ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

ไหว้พระ 9 วัด: วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร

วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร

การทำบุญ ไหว้พระ ขอพร เพื่อเป็นสิริมงคล ที่วัดชนะสงครามฯ แห่งนี้ มีคติ ความเชื่อว่า จะทำให้ "อยู่ดีมีสุข พบแต่สิ่งดีงามในชีวิต"

การสักการะบูชา  สักการะ พระพุทธชินสีห์ฺ ด้วย ธูป 3 ดอก เที่ยน 1 เล่ม ดอกบัว และ สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ด้วย ธูป 5 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกบัว 1 ดอก

ไหว้พระ 9 วัด: วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร

วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร

การทำบุญ ไหว้พระ ขอพร เพื่อเป็นสิริมงคล ที่วัดชนะสงครามฯ แห่งนี้ มีคติ ความเชื่อว่า จะทำให้ "มีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง"

การสักการะบูชา  สักการะ พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์ ด้วย ธูป 3 ดอก เที่ยน 1 เล่ม ดอกบัว และ สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ด้วย ธูป 5 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกบัว 1 ดอก